اخبار صنعتی

توسعه تاریخی آبگرمکن گازی (1)

2021-07-02

در اوایل دهه 1970، نخست وزیر ژو برای بازدید به اروپا رفت و وقتی از طریق هنگ کنگ برگشت، یک فرد مترقی دو آبگرمکن خطی 5 لیتری به او داد. پس از بازگشت به پکن، به افراد مرتبط دستور داده شد تا این محصول را توسعه دهند. تحت نظر پریمیر ژو، درهای آبگرمکن های مدرن برای ورود به خانه های مردم عادی به آرامی باز شد. در سال 1979، اولین چینآبگرمکن گازیبا موفقیت در کارخانه آبگرمکن نانجینگ یوهوان توسعه یافت. این نشان دهنده پایان دوران استفاده مردم چین از گلدان برای جوشاندن آب برای حمام کردن است و زندگی حمام کردن مردم عادی وارد دوره جدیدی شده است.