اخبار صنعتی

معرفی آبگرمکن گازی

2021-06-25
آبگرمکن گازیکه به عنوان آبگرمکن گازی نیز شناخته می شود، به وسیله ای گازی اطلاق می شود که از گاز به عنوان سوخت برای انتقال گرما به آب سردی که از طریق گرمایش احتراق از طریق مبدل حرارتی جریان دارد استفاده می کند تا به هدف تهیه آب گرم برسد.

آبگرمکن گازیعمدتا از مجموعه بدنه شیر، مشعل اصلی، مشعل آتش کوچک، مبدل حرارتی، دستگاه ایمنی و غیره تشکیل شده است. همچنین شامل دودکش آبگرمکن نوع دودکش، دستگاه اگزوز اجباری بخاری آب اگزوز اجباری است. مجموعه بدنه شیر، رویه های کار کل آبگرمکن را کنترل می کند که شامل شیر آب، شیر هوا، میکرو سوئیچ و جرقه زن و غیره است. هنگام نصب آبگرمکن، شیرها باید روی لوله ورودی، لوله خروجی و لوله گاز نصب شوند. .