اخبار صنعتی

توسعه تاریخی آبگرمکن های گازی (2)

2021-07-06

چینی هاآبگرمکن گازیپنج مرحله را گذرانده اند: اگزوز مستقیم، دودکش، اگزوز اجباری، تعادل و فضای باز. هر مرحله یک پیشرفت تکنولوژیکی است و یک گام به جلو در "ایمنی" و "آسایش" حمام کردن است. از جمله، آبگرمکن تخلیه مستقیم در ژوئن 2000 ماموریت تاریخی خود را به پایان رساند و به اجبار از فروش و استفاده توسط دولت منع شد. چینآبگرمکن گازیاستانداردهای پیاده سازی نیز چهار استاندارد را تجربه کرده اند: «استانداردهای 86، استانداردهای 94، استانداردهای 2001 و استانداردهای 2015». به روز رسانی استاندارد نشان دهنده گام جدیدی در طراحی و ساخت استآبگرمکن گازیدر چین، و همچنین موانع ورود به صنعت را افزایش می دهد.