اخبار شرکت

گازتک در مهرماه امسال گواهینامه CE آبگرمکن گازی را دریافت کرد

2020-10-29
پس از بیش از نیم سال کار سخت، نمونه اولیه آبگرمکن گازی 10 لیتری ما سرانجام تست های گواهی مربوطه را پشت سر گذاشت. شرکت ما در اکتبر سال جاری گواهینامه CE را دریافت کرد.
تبریک می گویم!

اگر به گواهینامه ها و گزارش های آزمایشی دقیق نیاز دارید، لطفاً با بخش تجارت خارج از کشور ما تماس بگیرید!

export@gastek.cn