اخبار شرکت

ایجاد "مدیر ارشد کیفیت" ارائه محصولات و خدمات با کیفیت

2020-10-29
از 28 سپتامبر تا 29 سپتامبر، مهندس کیفیت ما برای شرکت در آموزش "افسر ارشد کیفیت" که توسط دولت شهرداری Zhongshan برگزار شد، دعوت شد.
مهندسان باکیفیت ما پس از شرکت در آموزش سود زیادی بردند. در آینده، شرکت ما همچنین سیستم "Chief Quality Officer" را بر اساس ویژگی های خود شرکت برای بهبود سطح مدیریت کیفیت خود و ارائه محصولات و خدمات بهتر به مشتریان اجرا خواهد کرد.