اخبار صنعتی

چرا آبگرمکن گازی آب گرم تولید نمی کند؟

2021-10-08
1. گذرگاه گاز ازآبگرمکن گازیمسدود شده است. به عنوان مثال، نازل خروجی گاز مسدود یا مسدود شده است. برخی از آبگرمکن‌هایی که به گاز طبیعی تغییر یافته‌اند، ممکن است نازل آن به اندازه مناسب تغییر نکند یا فشار ثانویه در طول اصلاح تنظیم نشده باشد.
2. دستگاه اتصال آب و هوا خراب است. راه حل: دستگاه اتصال آب و هوا را تعویض کنید.
3. در لوله مسی مبدل حرارتی رسوب یا رسوب کربن وجود دارد. راه حل: لوله مسی مبدل حرارتی را تمیز کنید
4. فیلتر گاز و شیر کاهش فشار، ممکن است در خط لوله رسوب وجود داشته باشد. راه حل: می تواند مسیرهای آتش و آب را تمیز کند.
5. برد کنترل معیوب است، این ایراد از دستگاه پیشرفته است. راه حل: از یک تعمیرکار حرفه ای آبگرمکن بخواهید که برای تعمیر و عیب یابی بیاید.