اخبار صنعتی

ویژگی های دیگ گاز (1)

2021-07-27
1. فونت بزرگ دمای آب را نشان می‌دهد که برای درک وضعیت عملیاتی آن راحت استدیگ گازو سیستم دمای آب را می توان به دلخواه از 10 تا 90 درجه تنظیم کرد. دیگ گاز به طور خودکار سیستم را گرم می کند یا آب گرم را برای زندگی و حمام در اختیار کاربران قرار می دهد.

2. سیستم کنترل شروع و توقف پمپ سیرکولاسیون را با توجه به دمای آب دیگ کنترل می کند. پمپ گردش آب گرم زمانی که آب دیگ به دمای حد بالایی تنظیم شده آب می رسد شروع به کار می کند و زمانی که آب دیگ به دمای حد پایین تنظیم شده آب می رسد متوقف می شود.