اخبار صنعتی

چگونه از آبگرمکن گازی با دمای ثابت استفاده کنیم؟

2020-09-12

آبگرمکن های گازی باید در خارج از حمام نصب شوند (به استثنای آبگرمکن های گازی متعادل) و لوله های خروج دود باید مطابق با استانداردهای ملی نصب شوند تا گاز خروجی تولید شده توسط آبگرمکن گازی در حین استفاده به فضای باز تخلیه شود، در غیر این صورت ممکن است باعث مسمومیت با مونوکسید کربن می شود.


هنگام استفاده از آبگرمکن گازی، اتاق باید به خوبی تهویه شود.


هنگام استفاده از آبگرمکن گاز دودکش، لازم است اطمینان حاصل شود که هوای داخل و هوای بیرون می تواند تحت همرفت طبیعی قرار گیرد.


آبگرمکن های گاز دودکش باید در شرایط آب و هوایی باد با احتیاط استفاده شود. اگر متوجه شدید که باد از دودکش وارد اتاق می شود، مطمئن شوید که از آن استفاده نکنید. 5. تولید و فروش آبگرمکن های گازی خانگی با تخلیه مستقیم توسط دولت ممنوع شده است، اما برخی از کاربران همچنان به استفاده از آنها ادامه می دهند و خطرات ایمنی بالقوه وجود دارد. این کاربران باید به تعویض به موقع توجه کنند و از آبگرمکن های گازی تخلیه اجباری یا آبگرمکن های گازی متعادل استفاده کنند.


تولید و فروش آبگرمکن‌های گازی خانگی با تخلیه مستقیم توسط دولت ممنوع شده است، اما برخی از کاربران همچنان به استفاده از آن‌ها ادامه می‌دهند و خطرات ایمنی احتمالی وجود دارد. این کاربران باید به تعویض به موقع توجه کنند و از آبگرمکن های گازی تخلیه اجباری یا آبگرمکن های گازی متعادل استفاده کنند.